L’informe de carboni i cafè de SCA demana reduccions de gasos d’efecte hivernacle Notícies diàries de cafè de Roast Magazine

Cafè i Carboni

Com que els líders mundials es reuneixen aquesta setmana a Egipte per al Conferència COP27 sobre el climael Associació de Cafès Especials està traient a la llum el seu recent informe que descriu què poden fer les organitzacions del cafè per abordar les seves petjades de carboni.

Va trucar “Cafè i carboni: progrés i estratègies en la reducció d’emissions de GEH en tota la cadena de valor”, l’informe de 47 pàgines subratlla la necessitat que la indústria del cafè s’adapti a un clima d’escalfament que amenaça la viabilitat de la producció de cafè, especialment a mesura que la demanda mundial de cafè augmenta.

Tot i que assenyala les amenaces existencials imminents per al sector del cafè, el document també destaca les eines i estratègies existents i emergents que empren les organitzacions i les ONG del cafè actuals que poden donar lloc a resultats positius.

emissions de GEH del cafè

El document va sorgir d’un projecte de recerca col·laboratiu liderat per una agència de desenvolupament The Chain Collaborative en col·laboració amb l’SCA i el programa de ciències ambientals al Whittier College de Califòrnia. Nora Burkey de Chain Collaborative i la doctora Cinzia Fissore de Whittier figuren com a líders de la investigació de l’informe.

L’informe segueix una gran quantitat d’investigacions documentals, enquestes i entrevistes amb actors relacionats amb el cafè, amb una gran representació de la indústria del torrat de cafè. Com s’indica a la secció “Limitacions”, el document no inclou directament les veus dels cafès.

No obstant això, una de les tornades més habituals de l’informe és la necessitat de compartir informació addicional dins de la indústria del cafè sobre les estratègies de reducció de gasos d’efecte hivernacle. L’informe també identifica llacunes de coneixement generalitzades que poden impedir que la indústria del cafè maximitzi els seus impactes positius col·lectius.

“Tot i que hi ha una quantitat important de treball i inversió per frenar les emissions de GEH, la indústria del cafè tot just comença a entendre la seva capacitat per mitigar el canvi climàtic a través d’esforços basats en el carboni, tant dins com fora del mercat del carboni”, l’informe. estats. “El fet que es mantinguin llacunes no disminueix la importància dels esforços actualment en curs, ni les conclusions preliminars d’aquest informe”.


El vostre negoci de cafè té notícies per compartir? Informeu els editors de DCN aquí.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *